Dyrektor przedszkola - mgr Maria Sawicka

 

Z-ca dyrektora - mgr Ewa Gaworska

 Nauczyciele:

mgr Katarzyna Błaszczyk

mgr Aneta Bolach

mgr Paulina Dymacz

mgr Anna Gaworska

mgr Karolina Binek

mgr Joanna Kupczyk

mgr Iwona Molecka

mgr Danuta Mus

mgr Iwona Namysł

mgr Małgorzata Pawlicka

mgr Anna Gaworska

mgr Paulina Czołnik

mgr Alicja Nędzyńska

mgr Izabela Doktór

mgr Natalia Perdek

mgr Anna Usarek

mgr Elżbieta Usarek

mgr Bogna Trepka

katechetka mgr Beata Balcerek

Pracownicy administracji :

mgr Ewa Włodarska

mgr Jolanta Berek

Pracownicy obsługi:

Agnieszka Gościniak

Marzena Pełczyńska

Iwona Płuciennik

Elwira Piec

Joanna Rachwalska

Anna Wnuk

Marzena Pełczyńska

Anna Grzonka

Józefa Kupiec – Grzejdziak

Urszula Nowak

Monika Zawada

Agnieszka Marciniak

Zuzanna Adam

Marian Wicenciak

Arkadiusz Brodziak

 

Dyżury nauczycieli 

 - konsultacje i rozmowy z rodzicami

Dyrektor Maria Sawicka – poniedziałek godz. 8.00-9.00

Za-ca Dyr. Ewa Gaworska- poniedziałek godz. 9.00 – 10.00

Katarzyna Błaszczyk – czwartek godz. 9.00 – 10.00

Aneta Bolach - czwartek godz. 9.30 – 10.00

Paulina Dymacz - poniedziałek godz. 11.00 – 12.00

Joanna Kupczyk – poniedziałek godz. 13.30- 14.30

Iwona Molecka –piątek godz. 12.30- 13.30

Danuta Mus – środa godz. 15.30-16.30

Anna Usarek – czwartek godz. 11.00-12.00

Elżbieta Usarek – poniedziałek godz. 11.30 – 12.30

Bogna Trepka – wtorek godz. 11.30-12.30

 

 

 

 

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo