RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA

IM.KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE

 DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA

 

6.30 -8.30

Schodzenie się dzieci. Aktywność indywidualna, zróżnicowana podejmowana z inicjatywy dzieci.

 

8.30 – 9.00

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, kontakty indywidualne i okolicznościowe wynikające z potrzeb dzieci.

 

9.00 – 12.00

Aktywność zbiorowa, grupowa i indywidualna inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej, w sali lub w ogrodzie. Zabawy ruchowe, spacery, wycieczki, uroczystości. Zajęcia rytmiczne.

 

12.00 – 12.30

Obiad

 

12.30 – 14.30

Aktywność indywidualna i grupowa organizowana przez nauczyciela o charakterze stymulacyjno – kompensacyjnym, pobyt na świeżym powietrzu.

 

14.30 – 15.00

Podwieczorek

 

15.00 – 16.30

Indywidualna aktywność, zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe. Prace porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

Uwaga: W poszczególnych grupach ramowy rozkład dnia dostosowany jest do godzin otwarcia oddziału.

 

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo